Δημητριακά

Η πρωινή μας συνήθεια,με ζάχαρη ή χωρίς&γεμιστά ή με φρούτα.